رصد ابر ماه 70 سال گذشته عکس

وقتی ماه در حالت بدر به نزدیک ترین فاصلهٔ خود از زمین می رسد و درخشان تر و بزرگتر از همیشه دیده می شود به آن ابر ماه می گویند.

ادامه مطلب

view:91 منبع: - 1 سال پیش

  • خبر مشابه پیدا نشد