رشد ۶۰درصدی درآمد دولت از واردات خودرو

بر اساس اطلاعات عملکردی بودجه ۹۵، درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو نسبت به سال ۹۴ بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

ادامه مطلب

view:56 منبع: 598 - 1 سال پیش