رشد ۵۰ درصدی جمع آوری زکات در استان فیلم

جمع آوری زکات در ۹ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

ادامه مطلب

view:42 منبع: واحد مرکزی خبر - 11 ماه پیش