رشد نگران‌ کننده پرونده‌ های توهین در استان البرز سال گذشته ۷ هزار پرونده توهین تشکیل شد

رئیس‌ کل دادگستری استان البرز با اشاره به رشد نگران‌ کننده پرونده‌ های توهین در استان، از تشکیل هفت هزار پرونده طی سال گذشته خبر داد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: تیتر 1 - 3 ماه پیش