رشد منفی درآمد کشاورزان در سایه بی تدبیری مسئولین

به تازگی بانک مرکزی گزارش بودجه خانوارهای شهری در سال 96 را منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد که کل درآمد ناخالص خانوارهای شهری نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است اما درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی با رشد منفی رو به رو شده است.

ادامه مطلب

view:28 منبع: تابناک - 4 ماه پیش