رشد خیره ‎کننده «امید به زندگی» در بین ایرانی‌ها

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد، شاخص «امید به زندگی» در مردم ایران طی ۴ دهه اخیر رشد خیره کننده داشته و ایران ۸۲ کشور را پشت سر گذاشت. رشد «امید به زندگی» هم در ایران طی ۴۰ سال اخیر از ۱۸۰ کشور دنیا بیشتر شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: 55 آنلاین - 8 ماه پیش