رشد بیش از 33 درصدی تعداد پروانه های صادره بافت های فرسوده در فروردین ماه 1396

شهردارآنلاین: مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از افزایش 33.9 درصدی رشد پروانه های صادره در بافت های فرسوده در فروردین ماه خبر داد.

ادامه مطلب

view:133 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش