رشدخیره ‎کننده«امید به زندگی»دربین ایرانی‌ها

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد،شاخص«امید به زندگی»درمردم ایران طی ۴دهه اخیررشدخیره کننده داشته وایران ۸۲کشورراپشت سرگذاشت.

ادامه مطلب

view:23 منبع: جام نیوز - 6 ماه پیش