رسیدگی به پرونده ابهامات در مدرک تحصیلی حسین فریدون

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ۱۵ نفر از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص پرونده ابهامات در مدرک تحصیلی حسین فریدون شدند.

ادامه مطلب

view:114 منبع: رجا - 1 سال پیش