رسیدگی به وضعیت آب‌های مرزی از اولویت‌های نظام بهره‌برداری است

شیرزاد گفت:یکی از مهمترین اولویت‌های نظام بهره‌برداری، رسیدگی به وضعیت آب های مرزی کشور است که انتظار می رود ردیف بودجه مناسبی برای این موضوع مصوب شود.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش