رسوایی در انتخابات فوتبال عربستان و شوک فیفا به سعودی ها کور سوی امید برای ایتالیایی‌ها فیلم

فیفا ممکن است فدراسیون فوتبال عربستان را به دلیل دخالت نهاد‌ها و افراد دولتی در انتخابات این فدراسیون، به حالت تعلیق درآورد.

ادامه مطلب

view:51 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش