رسم جالب عروس‌های یونانی برای دوستان مجردشان ( عکس)

با توجه به فرهنگ‌های حاکم بر کشورهای مختلف جهان، رسوم مربوط به این اتفاق هم متفاوت است. رسم‌هایی جالب و عجیب که همزمان باعث شگفتی و خنده افراد می‌شود.

ادامه مطلب

view:50 منبع: عصر ایران - 8 ماه پیش