رسانه های دولت و سیاست یک بام و دو هوا؛ موسم انتخابات و موعدِ توجه منافقانه به سخنان مراجع

کانال های حامی دولت به هر موضوعی متوسل می شوند تا خط فریب خود را ادامه داده و با انحراف در تصمیم مردم برای خود رای کسب کنند، در این لحظات که از رای مخالفان و معاندان نظام جمهوری ناامید شده اند دم از حمایت مراجع و علما از دولت می زنند.

ادامه مطلب

view:100 منبع: قم فردا - 1 سال پیش