رزمندگان مقاومت لبنان با استقبال گسترده مردم وارد لبوه در شرق لبنان شدند

رزمندگان مقاومت در مسیر بازگشت از میدان نبرد، وارد شهرک لبوه در شرق لبنان و با استقبال مردم مواجه شدند.

ادامه مطلب

view:70 منبع: واحد مرکزی خبر - 6 ماه پیش