رتبه نخست کشوری طرح تعالی برای دبیرستان کرمان

مدیرکل آموزش و پررورش استان کرمان از کسب رتبه نخست کشوری دبیرستان دخترانه فرزانگان دوره اول ناحیه یک کرمان در طرح تعالی مدیریت آموزشکاهی خبرداد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش