رتبه دوم هنر صنعت زیلو در میبد

مدیر شرکت تعاونی زیلو بافان شهرستان میبد گفت: امروزه هنر صنعت زیلو نسبت به گذشته رونق بیشتری به خود گرفته و یکی از کانون‌های مهم میراث فرهنگی، گردشگری و به‌ ویژه صنایع‌ دستی کشور است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش