ربوده شدن مادر فوتبالیست‌ تیم ملی برزیل

مادر تایسون، فوتبالیست تیم‌ ‌ملی فوتبال برزیل روز دوشنبه توسط یک گروه مسلح ربوده شده بود. پلیس توانست با ردگیری این گروه مادر این فوتبالیست را آزاد کند.

ادامه مطلب

view:43 منبع: فرارو - 4 ماه پیش