رباتی که حرکت انسان را تقلید می‌کند

محققان یک ربات مجهز به هوش مصنوعی ساخته اند که با مشاهده اعمال انسان یا ویدئویی از آن‌ها می‌تواند همان حرکت را تقلید کند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش