رایزنی اقتصادی معاون وزارت امور خارجه در انزلی

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی امروز در خصوص راهکارهای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر رایزنی کردند.

ادامه مطلب

view:21 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش