راه کار کاهش مصرف برق لوازم سرمایشی در فصل تابستان فیلم

با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان باید به نحوه استفاده از لوازم سرمایشی توجه داشته باشیم تا بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین استفاده را از این لوازم ببریم.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش