راه اندازی سامانه نظارت بر قراردادهای شهرداری توزیع الکترونیکی میوه و تره بار

رئیس کمسیون طرح و برنامه شورای شهر ساری پیشنهاد کرد تا سامانه نظارت بر قراردادهای شهرداری ساری و توزیع الکترونیکی میوه و تره بار در شهر ساری راه اندازی شود.

ادامه مطلب

view:65 منبع: ایلنا - 5 ماه پیش