راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان در کرمانشاه

رئیس هیات وزنه برداری استان از راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان در کرمانشاه خبر داد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 ماه پیش