راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان در کرمانشاه

رئیس هیات وزنه برداری استان از راه اندازی رشته وزنه برداری بانوان در کرمانشاه خبر داد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش