راه اندازی خط مسافری - دریایی بندر خرمشهر به بندر بصره

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت:خط مسافری - دریایی بندر خرمشهر به بندر بصره عراق راه اندازی شد.

ادامه مطلب

view:44 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش