راه‌های موفقیت بورس نفت ایران

تحریم های آمریکا در خصوص فروش نفت ایران که قرار است از آبان ماه اجرایی شود، سبب شده تا بخش‌های مختلف اقتصاد، از دولت گرفته تا بخش خصوصی به دنبال راه حل هایی مانند عرضه نفت در بورس، برای مقابله با آن باشند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: نکو نیوز - 5 ماه پیش