راه‌های اثر‌گذاری بر وزارت نفت چیست؟

به نظر می‌رسد اثرگذارترين مسيرِ کمک به تصميمِ يک تصميم‌‎گير و تغييرِ اولویت‌های آن، مسير اول است. ساير مسيرها نيز مسيرهاي مناسبي هستند که وجود آن‌ها براي کمک و جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های دولتي ضروري است و بسته به چارچوب فکری تصمیم‌گیر و مسئله موردبحث می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند. در این میان دانشگاه‌ها همان‌طور که گفته شد دو نقش اصلي دارند: اول؛ کمک به اقناعِ تصميم‌گيران و ارائه‌ی راهبردها و اولویت‌های لازم و دوم مطالبه تخصصي موضوعات در حوزه کاري خود.

ادامه مطلب

view:59 منبع: تابناک - 2 سال پیش