راه‌اندازی"120بیمارستان‌صحرایی" توسط سپاه

فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه گفت: سپاه پاسداران تاکنون با برپایی ۱۲۰ بیمارستان صحرایی در نقاط مختلف کشور به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارایه کرده است.

ادامه مطلب

view:111 منبع: 598 - 1 سال پیش