راهکارهای طلایی افزایش تمرکز در فصل امتحانات

میهمانی را درایام امتحانات تا حد امکان کاهش دهید چرا که سطح تمرکز فرزندتان در فضای شلوغ به مراتب کاهش پیدا می کند.

ادامه مطلب

view:87 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش