راننده متخلف باید با نوشتن جمله 'من قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت خواهم کرد' یک دفتر 200 برگ را پرکند

رکنا

ادامه مطلب

view:11 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش