راضیه تجار داستان‌ساز انقلاب و داستان‌نویس انقلابی است

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: راضیه تجار هم خود داستان‌ساز در انقلاب بود و هم داستان‌نویس و از سوی دیگر داستان‌نویس آفرین هم بود یعنی تلاش می‌کرد داستا‌ن‌نویسان عرصه انقلاب را در حوزه زنان پرورش دهد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: فارس - 5 ماه پیش