راز تلخ کشف جسد یک مادر و دو کودک خردسالش در کمد خانه

مرد معتاد دست به اقدام هولناکی زد. او که به درخواست خانواده همسرش پس از محاکمه اعدام خواهد شد مدام به خاطر کشتن همسر و دو فرزندش کابوس می بیند و ... قتل مادر و دو کودک قاتل که به راحتی با قتل اعتراف کرده بود تاریخ جنایت که بعد از ظهر سوم آذر سال رخ داده بود را هرگز فراموش نخواهد کرد. این مرد بی رحم که زندگی اش را به اعتیاد باخته است پس از قتل اعضای خانواده اش اجساد زن جوان همراه پسر دو ساله و 20 روزه اش را داخل کمد دیواری قرار داده بود. به گزارش پرونده ، ماموران با تحقیق از صاحبخانه که اجساد ...

ادامه مطلب

view:160 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش