راز آیه حک شده بر لباس‌ پاسداران کسانی که می‌گویند نیازی به سلاح نداریم بهتر است به عقب برگردند در مقوله امنیت داخلی به مراتب از آمریکا جلوتر هستیم

مسئول رزم زمینی سپاه گفت: برخی می‌گویند نیاز به سلاح و موشک و نیروهای مسلح نیست؟! به نظر می‌رسد باید کمی به عقب برگردند و تاریخ کشور را رصد کنند. هجمه‌ای از حوادث در برابر ما رخ نشان می‌دهد که باید مایه عبرت شود؛ حوادثی که تکلیف ما را نسبت به آینده روشن و مشخص می‌کند.

ادامه مطلب

view:95 منبع: دانا - 2 سال پیش