رابطه ورزش با کارایی مغزی

پیاده روی یکی از ورزش‌هایی است که بر کارایی مغز تاثیر می‌گذارد و حتی انجام آن در مدت زمان کوتاه می‌تواند موثر باشد.

ادامه مطلب

view:13 منبع: پارسینه - 3 ماه پیش