رئیس مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی ابقا شد

هاشمی در حکمی «فریدون نوحی» را در رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ابقا کرد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش