رئیس قوه قضاییه: همکاران دشمنان برخی محارب و برخی مفسد فی الارضند نیروهای امنیتی همه ابعاد نفوذ را تحت نظر داشته باشند

رئیس قوه قضاییه گفت: نیروهای امنیتی، وزارت اطلاعات و سپاه باید توجه داشته باشند که چه کسانی از داخل به دشمن چراغ سبز نشان می دهند. کسانی که با دشمن همکاری میکنند برخی محاربند و برخی مفسد فی الارضند و باید اقدامات آنها به دقت مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: عصر امروز - 1 سال پیش