رئیس فدراسیون دو ومیدانی: تمام بودجه کمیته ملی المپیک از طریق دولت تامین می شود، رییس جدید کمیته ملی باید رابطه خوبی با دولت داشته باشد

ادامه مطلب

view:34 منبع: انتخاب - 9 ماه پیش