رئیس فدراسیون دو ومیدانی: تمام بودجه کمیته ملی المپیک از طریق دولت تامین می شود، رییس جدید کمیته ملی باید رابطه خوبی با دولت داشته باشد

ادامه مطلب

view:20 منبع: انتخاب - 4 ماه پیش