رئیس دوره ای شورای امنیت: باید به توسعه و امنیت افغانستان کمک کرد

نیویورک- ایرنا- رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید افغانستان نیاز به حمایت دارد و باید به توسعه و امنیت این کشور کمک کرد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: ایرنا - 9 ماه پیش