رئیس جنبش اسلامی فلسطین؛ از حبس انفرادی به بازداشت خانگی

رژیم صهیونیستی، رئیس جنبش اسلامی فلسطین در اراضی اشغالی 1948 را از زندان آزاد کرد اما وی را تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: ویستا - 4 ماه پیش