رئیس جمهور در جریان مطالبات نمایندگان مجلس قرار دارد

معاون رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در جریان مطالبات نمایندگان مجلس قرار دارد؛ امروز بحث ترمیم کابینه در دولت مطرح نشد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش