رئیس جمهور در تشکیل کابینه فراجناحی عمل کند

امام جمعه بردخون گفت: رئیس جمهور در تشکیل کابینه و انتخاب وزرا و همکاران فراجناحی عمل کند.

ادامه مطلب

view:53 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش