رئیس جمهور در تشکیل کابینه فراجناحی عمل کند

امام جمعه بردخون گفت: رئیس جمهور در تشکیل کابینه و انتخاب وزرا و همکاران فراجناحی عمل کند.

ادامه مطلب

view:86 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش