رئیس جمهوری آمریکا توسط ساختار حکومت ایالات متحده حذف می شود جمهوری خواهان نگران میراث ترامپ هستند

ادامه مطلب

view:12 منبع: خانه ملت - 1 ماه پیش