رئیس جمهوری آمریکا توسط ساختار حکومت ایالات متحده حذف می شود جمهوری خواهان نگران میراث ترامپ هستند

ادامه مطلب

view:57 منبع: خانه ملت - 9 ماه پیش