رئیس جدید مخابرات باغملک منصوب شد

موج تغییر مدیران باغملک پس از انتخابات که از چند ماه اخیر شروع شد این بار به مخابرات باغملک رسید و طی حکمی رئیس جدید مخابرات منصوب شد.

ادامه مطلب

view:48 منبع: دانا - 1 سال پیش