ذبح منافع ملی در قربانگاه بازار ارز کاهش ارزش پول ملی، ابزاری برای تعدیل تراز تجاری ایجاد رانت 240 هزار میلیارد تومانی برای برخی گروه‌ها

ادامه مطلب

view:11 منبع: الف - 5 ماه پیش