دیپلماسی اقتصادی مغفول ترین حوزه در مجموعه فعالیت های وزارت امور خارجه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون جنس وزارت امورخارجه امنیتی و سیاسی بوده است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش