دیپلمات اروپایی: به پیشرفت‌هایی برای حفظ توافق هسته‌ای شامل «تضمین بخش‌هایی از فروش نفت» دست یافته‌ایم

یک دیپلمات اروپایی با بیان اینکه هدف از نشست وزیران خارجه ایران و ۱+۴ حفظ برجام است، گفت: ما به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم، اما بعید است بتوان تمام انتظارات ایران را برآورده کرد. یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: ما به پیشرفت‌هایی شامل تضمین بخش‌هایی از فروش نفت دست یافته‌ایم، این مساله تنها مربوط به آنچه اروپایی‌ها انجام بدهند نیست، بلکه درباره این است که چینی‌ها، ‌روس‌ها، هندی‌ها و دیگران چه کمکی می‌توانند ارائه دهند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: نامه نیوز - 4 ماه پیش