دین پرست دبیر جدید شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور شد

تهران - ایرنا – وزیر کشور در حکمی بابک دین پرست معاون وزیر در امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور منصوب کرد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: ایرنا - 9 ماه پیش