دینی : هنرمندان برای اینکه متهم به ریا نشوند مخفیانه کار خیر می کنند

بازیگر قدیمی تلویزیون گفت: خیلی از هنرمندان را می شناسم که در کارهای خیریه شرکت می کنند ولی اجازه نمی دهند که کسی متوجه شوند.

ادامه مطلب

view:64 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش