دیلی میل؛ المپیک لندن، کثیف‌ترین المپیک تاریخ

تورنمنتی که قول داده بودند پاک‌ترین المپیک تاریخ باشد در حال حاضر و باتوجه به شواهد و مدارک موجود احتمالا آلوده‌ترین المپیک تاریخ است. بزرگترین بحران در رقابت‌های دو و میدانی اتفاق افتاده جایی که مدارک و مستندات نشان می‌دهند که از بین فینالیست‌های هر ۷ رشته حداقل یک نفر مشکوک به استفاده از مواد نیروزا است.

ادامه مطلب

view:77 منبع: برترین ها - 9 ماه پیش