دیدار رهبران احزاب سیاسی عراق با «فواد معصوم»

منابع خبری عراق از آغاز نشست احزاب سیاسی عراق با رئیس جمهور این کشور در بغداد خبر دادند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: فردا - 4 ماه پیش