ديشب همدان سردترین استان کشور بود

گروه جامعه: يك کارشناس سازمان هواشناسی گفت: دیشب دمای همدان منفی ۱۷، قزوین منفی ۱۴ و زنجان منفی ۱۳ درجه بود و دمای هوای تهران هم به منفی ۷ درجه رسید.

ادامه مطلب

view:55 منبع: بهار نیوز - 8 ماه پیش