ديدار جهانگیری با نمايندگان سيستان و بلوچستان تصویر

جهانگیری در ديدار با مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان گفت: امنيت مردم ايران خط قرمز است. ايران در مبارزه با تروريسم صادق و مقتدر است

ادامه مطلب

view:79 منبع: آفتاب - 8 ماه پیش